جوایز کسب شده

گواهینامه تحقیق و توسعه

دارنده گواهینامه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت

بنیاد بین المللی غدیر

لوح تقدیر از بنیاد بین المللی غدیر در سال های 1395 و 1396

لوح تقدیر تأمین اجتماعی

لوح تقدیر از اداره کل سازمان تأمین اجتماعی استان به جهت واریز بدون تأخیر لیستهای بیمه کل مجموعه تولید بعنوان کارفرمای نمونه استان در سال 1394

کارفرمای نمونه در سال 1393

لوح تقدیر از فرمانداری شهرستان فردوس به عنوان کارفرمای نمونه در سال 1393

جام قهرمانی رمضان

جام قهرمانی رمضان در مسابقات فوتسال 1393 شهرستان فردوس

لوح شرکت توزیع نیروی برق

لوح سپاس از شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در خصوص مدیریت صحیح مصرف برق و کاهش پیک بار در سال 1391

کیفیت و بهترین نام تجاری

ENG